BILDER   VERTSKAP
 


Historiske Hadeland
Vernepris
Vernepris

Presteenkesetet Sjo fikk Fortidsminneforeningens Vernepris i 2004.

Familien Mathisens restaureringsarbeide på Sjo har vært meget omfattende. Mosse og Stein Mathisen startet i 1944 og Elin Mathisen har fortsatt i ettertid. Riksantikvaren og Fylkeskonservatoren har hele tiden deltatt med veiledning. For dette arbeidet fikk familien Fortidsminneforeningens Vernepris i 2004.

Vernepriskomiteen skriver blant annet følgende:
«Fortidsminneforeningen har tildelt Verneprisen for 2004 til Presteenkesetet Sjo ved
E. Mathisen for allsidige innsats med bevaring og kultur-formidling av Presteenkesetet Sjo på Granavollen i Gran kommune.
Prisen deles ut for hus eller anlegg som er utbedret og vedlikeholdt med respekt for egenart og miljø. Vedlikehold av interiør- og eksteriørmessige kvaliteter skal vektlegges.»

Begrunnelse:
«Gjennom mange års innsats har de fått til nettopp dette på Sjo. Det er tre genera-sjoners fagkunnskap og arbeid som danner grunnlag for bevaring og restaurering av hus og hageanlegg hvor de estetiske verdier og opplevelsesverdier er svært godt ivaretatt. På bakgrunn av dette fremstår Presteenkesetet Sjo i dag med kultur-historiske verdier av både lokal og nasjonal betydning.»

Utdrag av konklusjon:
«Fortidsminneforeningen legger stor vekt på det omfattende arbeidet som er lagt ned i bevaringen av Presteenkesetet Sjo. Bygningsmiljøet er en sjeldenhet og stedet har stor historisk tidsdybde.
Vi ønsker å hedre tre generasjoners innsats for bevaring av dette kulturhistoriske sted.»


Les pressemeldingen fra Fortidsminneforeningen her

 

Dør med lås fra 1795
Dør med lås fra 1795
Originale vinduer fra huset ble bygget i 1795
Originale vinduer fra huset
ble bygget i 1795
Sjo før restaureringen i
Slik så Sjo ut før restaureringsarbeidet startet
Klikk på bildene om du ønsker å se dem i stort format
Preseenkesetet Sjo © 2011 E-post: mathisen.sjo@gmail.com Telefon: + 47 922 22 473