BILDER   VERTSKAP
 


Historiske Hadeland
Annen guiding

Vi kan i tillegg også tilby omvisning/guiding på følgende historiske steder på Hadeland:

Søsterkirkene på GranavollenSøsterkirkene på Granavollen
De to kirkene, Maria-kirken og Nikolai-kirken, ruver mektig under Granavollens store himmelhvelving. Vi vet at kirkene ble bygget på 1100-tallet.
Hvem bygget dem? Hvordan ble de bygget? Hvorfor kalles de Søsterkirkene?
Hva har skjedd med kirkene i de 900 årene de har stått der?
Basert på de studiene som er gjort om kirkenes historie de senere årene, er vi nå i stand til å rekonstruere hvordan kirkene er bygget, og vi har også gode holdepunkter for å kunne fortelle hvem som stod bak byggingen.
Hva skjedde på Granavollen og i Norge på 1100-tallet?

Kirkens makt og innflytelse.
Det er historisk belegg for å hevde at Olav Haraldson («den hellige») startet sin erobring av Norge ca. 1016 ved at han i et møte på Hadeland fikk 5 av småkongene i Hedmark og på Opplandene til å kjempe på hans side for å vinne makten.
Dette møtet fant med stor sannsynlighet sted på Granavollen.
Ved siden av Nikolaikirken står det en gravstein med runeinnskrift, som kan dateres til ca.1030-40. Innskriften på steinen viser at personen som er gravlagt her var kristen. Dette vil vi komme tilbake til under omvisningen.

Dersom det ønskes omvisning inne i kirkene kan vi skaffe en guide til dette.

Prestegårdshagen, Steinhuset og Stabburet fra den gamle prestegården
Steinhuset og Stabburet fra den gamle prestegården
Ca. 400 meter fra Søsterkirkene finner vi den vakre Prestegårdshagen som ble anlagt på 1700-tallet i tilknytning til den store og flotte prestegården som lå ved siden av.
Hagen er i de senere årene restaurert og gjenskapt slik den var for over 200 år siden.
En av prostene på prestegården fikk på begynnelsen av 1800-tallet kongens tillatelse til å bruke en del av hagen som privat kirkegård, og det vil bli fortalt om historien til de 4 personene som ligger gravlagt der.
Prostestillingen på Granavollen var på 1700 og 1800-tallet en av de mest ettertraktede i landet. Bare prestegården på Stange i Hedmark kunne måle seg med Gran prestegård i størrelse og velstand.
En av døtrene til prosten giftet seg i 1830 med presten, salmedikteren og folkevise-samleren Magnus Brostrup Landstad.

Korrespondansen mellom fru Landstad og hennes mor, prostinnen som flyttet inn på Presteenkesetet Sjo, gir et interessant innblikk i det sosiale liv blant embetsmenn på denne tiden. Historier om originale prester, selskapsliv, krangel, fyll og spøkelses-historier er det mange av.
I 1814 rømte general og statsråd Fredrik Gottschalk von Haxthausen til sin venn, prosten på Gran, hvor han gjemte seg i 6 uker fra en rasende folkemasse etter at Norge hadde undertegnet fredsavtale med svenskene (Mossekonvensjonen). Bakgrunnen for dette vil vi fortelle mer om under omvisningen.

Vi vil også se nærmere på det merkelige og unike steinhuset fra middelalderen som står like ved prestegården.
Hvem bygde det? Når ble det bygget? Hva var formålet med å bygge dette huset?

Til slutt vil vi se på stabburet som ligger inntil Prestegårdshagen. Stabburet er bygget på midten av 1700-tallet og er det eneste som er bevart av den gamle prestegården som ble revet i 1902/3. Ett av rommene er omgjort til gårdsmuseum. Her kan vi se redskaper fra 1800 og 1900-tallet, som gir et verdifullt innblikk i hverdagslivet på en bondegård på denne tiden.
Her er det også sitteplasser og bord til ca 30 personer, og dersom det er ønskelig kan vi arrangere enkel servering av mat og drikkevarer.

 

Buss-guiding gjennom det historiske Hadeland.
Vi kan møte bussen på veien til Gran fra Oslo, og på den siste halvtimen av kjøreturen gjennom det vakre Hadeland, Norges Toscana, kan vi fortelle om Hadelands viktige bidrag til Norges historie, blant annet ved dens tilknytning til Hårfagreætten.

Det blir fortalt om Halfdan Svarte, hans forhold til Granavollen og hvordan han druknet ved Røykenvika i Randsfjorden. Videre om hans sønn Harald Hårfagre og den merke-lige historien om finnejenta Snefrid på Gamme.

Mor til Olav Tryggveson flyktet fra Gunnhildsønnene (sønnene til Eirik Blodøks) via Randsfjorden til Sverige. På veien fødte hun Olav på ei lita øy i Randsfjorden (Kongeøya). Olav Tryggveson var oldebarn av Harald Hårfagre. Den utrolige historien om deres ferd til Sverige og senere til Gardarike får vi høre mer om.

Olav Haraldsson («den hellige») vokste opp på Ringerike hos sin mor og stefar kong Sigurd Syr. Begge var etterkommere av Harald Hårfagre. Da Olav kom tilbake til Norge etter mange år i utlendighet, søkte han hjelp av sin stefar til å erobre kongsmakten i Norge. Sigurd Syr fikk da samlet 5 av småkongene på Hedmark og i Opplandene i 1016, hvor de ble enige om å hjelpe Olav til å vinne kongsmakten i Norge. Dette møtet fant sted på Hadeland, etter all sannsynlighet på Granavollen.
I 1035 var det Olavs halvbror, Harald Sigurdson (Hardråde), som søkte hjelp av sin ætt på Ringerike/Hadeland for å overta kongemakten i Norge. Til slutt historien om kong Sverre som ble forfulgt av kong Magnus' menn opp til Randsfjorden. Her klarte kong Sverre på en utrolig måte å unnslippe forfølgerne ved å dra båtene på trestokker fra Røykenvika, over Lygna og ned til Mjøsa.

E-post:
mathisen.sjo@gmail.com

Kontaktperson:
Elin Mathisen tlf. 922 22 473

 

Altertavlen i Bønsnes kirke (Foto: Bjørn Johnsen, Buskerud Fotoarkiv)
Altertavlen i Bønsnes kirke
Halvdan Svarte drukner i Randsfjorden.(Bilde av Erik Werenskiold i Nasjonalmuseet)
Halvdan Svarte drukner
i Randsfjorden
Olav den helliges fall på Stiklestad.  Tegning av H. Egedius
Olav den helliges fall
på Stiklestad
Kong Sverres flukt. Maleri av Peter Arbo fra 1862. (Foto: O. Væring)
Kong Sverres flukt
Modell av prestegården som ble revet i 1902. Modellen er laget av Stein Mathisen på Sjo.
Modell av prestegården
som ble revet i 1902
Gravstein med runeinnskrift utenfor Nikolaikirken. Teksten viser at personen som er gravlagt her var kristen
Gravstein med runeinnskrift utenfor Nikolaikirken
Dikteren Aasmund Olavsson Vinje som døde på Sjo, ligger begravet ved Søsterkirkene
Dikteren Aasmund Olavsson Vinje som døde på Sjo
Justisraad og generalkonduktør Christoffer Hammer ligger også begravet ved Søsterkirkene
Justisraad og generalkonduktør Christoffer Hammer ligger også begravet ved Søsterkirkene
Hovedinngangen til Maria-kirken. De to søylene og kapitelene er forskjellige.
Hovedinngangen til Maria-kirken
St. Nicolas de Bari, helgenen som Nikolaikirken er oppkalt etter. St. Nicolas var sjømennens skytsengel
St. Nicolas de Bari,
helgenen som Nikolaikirken er oppkalt etter.
Klikk på bildene om du ønsker å se dem i stort format
Preseenkesetet Sjo © 2011 E-post: mathisen.sjo@gmail.com Telefon: + 47 922 22 473